Open Christelijke Dorpsschool Ten Post

 Oldenhuisstraat 6  9792 PM Ten Post - gemeente Ten Boer
 050 302 28 20     info@cbsdewieken.nl


De Vreedzame School

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zijn wij een gecertificeerde Vreedzame School. Na een ontwikkeltraject van twee jaar hebben de teamleden het programma eigen gemaakt en uitgevoerd in de groepen.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Daarmee beschouwen we de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool in conflictoplossing en de sociale competenties die daar voor nodig zijn. Maar hoewel er een lesprogramma is met een wekelijkse les voor alle groepen, is De Vreedzame School veel meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin we de eigen kracht van kinderen centraal stellen.

Met De Vreedzame School realiseert onze school een pedagogisch klimaat waarin de leerkrachten en de kinderen zich prettig voelen, goed kunnen werken, en waarmee de school een bijdrage levert aan de vorming van ‘democratisch burgerschap’. Via de nieuwsbrief en het prikbord op school houden we u op de hoogte waar we ten aanzien van De Vreedzame School mee bezig zijn. Kijk voor meer informatie hierover eens op de website: www.vreedzameschool.