Open Christelijke Dorpsschool Ten Post

 Oldenhuisstraat 6  9792 PM Ten Post - gemeente Ten Boer
 050 302 28 20     info@cbsdewieken.nl


Inspectierapport

In november 2013 heeft de inspectie CBS De Schalm bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om basisscholen ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Tijdens dit onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld. Er is gekeken naar de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, naar de zorg en begeleiding en naar de kwaliteitszorg.

In het inspectierapport is te lezen dat de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school op alle genoemde onderdelen op orde is.

Download het inspectierapport