Open Christelijke Dorpsschool Ten Post

 Oldenhuisstraat 6  9792 PM Ten Post - gemeente Ten Boer
 050 302 28 20     info@cbsdewieken.nl


Leerlingenraad

De leerlingenraad van De Wieken. Een belangrijke taak!

De leerlingenraad van onze school bestaan uit Mila, Tieshan, Jop, Wouter, Jesse en Lotte. Zij vergaderen over belangrijke onderwerpen die op school spelen en nemen beslissingen, organiseren iets of geven een advies.

De leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle kinderen van de school en mag meepraten over allerlei dingen die op school gebeuren.

 

Hoe werkt de leerlingenraad?

Uit groep 6, 7 en 8 zijn door verkiezingen leerlingen gekozen, die het leuk vinden om in de leerlingenraad te zitten. Ongeveer iedere 4 weken komt de leerlingenraad met juf Paulina bij elkaar om te overleggen. Uit alle klassen worden ideeën ingebracht in de ideeënbus en daar wordt over gepraat.

 

Wat is het doel van de leerlingenraad:

- Kinderen kunnen een idee in de ideeënbus doen en zo aan de leerlingenraad vragen om een punt te bespreken.

- Soms kunnen zij samen met de juffen of ouders dingen regelen die voor alle kinderen van de school belangrijk zijn en waardoor de school nog beter kan worden.

- Het gaat in de leerlingenraad om dingen die voor alle kinderen belangrijk zijn.

- Nadat een idee van een leerling is besproken, hoort de leerling die het idee heeft ingebracht terug wat er met het idee gaat gebeuren. Ook andere klassen horen wat er in de leerlingenraad besproken is.

- De leerlingenraad kan ervoor zorgen dat de juffen te horen krijgen wat de kinderen op school belangrijk vinden en anders zouden willen.

- De leerlingenraad geeft een idee of advies aan de juffen.

- Soms willen de juffen advies van kinderen over dingen. Zij kunnen daar dan bij de vergadering van de juffen rekening mee houden.

- De leerlingenraad kan niet overal over beslissen, maar ideeën geven kan altijd.