Open Christelijke Dorpsschool Ten Post

 Oldenhuisstraat 6  9792 PM Ten Post - gemeente Ten Boer
 050 302 28 20     info@cbsdewieken.nl


Leerlingmediatoren

De Vreedzame School

Afgelopen periode zijn er vier leerlingen gekozen die de cursus tot leerlingmediator mochten volgen. Dit zijn Meliena, Tim, Fienne en Manouk.
De cursus hebben ze goed afgerond en ze hebben enkele keren kunnen oefenen als mediator binnen de school. Ze zijn nu dan ook officieel mediator van De Vreedzame School en hebben hiervoor een diploma ontvangen.

Leerlingmediatoren

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren in de wekelijkse Vreedzame School lessen, wat mediatie is. Daarnaast zijn er ook leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Een aantal leerlingen van groep 6, 7 en 8 heeft de speciale mediatorentraining gevolgd en afgerond met een certificaat. Als het nodig is (we hopen natuurlijk niet al te vaak), worden zijn ingezet om conflicten tussen leerlingen op te lossen. Een belangrijke taak!