Open Christelijke Dorpsschool Ten Post

 Oldenhuisstraat 6  9792 PM Ten Post - gemeente Ten Boer
 050 302 28 20     info@cbsdewieken.nl


Ouderraad

Doelstelling

De doelstelling van de OR is het bevorderen van de communicatie tussen ouders, team en medezeggenschapsraad (MR) èn het vergroten van betrokkenheid van ouders bij de school. Zij zijn de ‘ogen en oren’ van de school / ouders. De OR is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van en toezicht op de ouderbijdragen en de overblijfgelden. Hier wordt op een jaarlijkse ouderavond verantwoording over afgelegd.

Naast de bovengenoemde ouderbijdrage wordt er een aparte bijdrage gevraagd voor schoolreisjes, het schoolkamp en eventueel voor extra activiteiten op school.


De ouderraad bestaat uit

Voorzitter: Harmely Bult

Secretaris: Meta de Vries

Penningmeester: Margriet Faber

Wendy Koenderink

Miranda Kosmeier

Karin van Wageningen

Margreet Kruizinga

Sanneke Ubels 

Marjolijn Muilwijk