Open Christelijke Dorpsschool Ten Post

 Oldenhuisstraat 6  9792 PM Ten Post - gemeente Ten Boer
 050 302 28 20     info@cbsdewieken.nl


Basisschool De Wieken: een school om trots op te zijn!

Missie en visie

CBS De Wieken is een kleine maar krachtige dorpsschool. Met betrokken ouders en een enthousiast team, leren we onze leerlingen datgene dat zij nodig hebben voor nu en de toekomst. We bieden de kinderen een brede ontwikkeling die past bij hun talent en onderwijsbehoefte. Onze school is een veilige leefgemeenschap in een vertrouwde omgeving, waar de kinderen hun kennis en vaardigheden kunnen oefenen en toepassen. Als school zijn we onderdeel van de leefbaarheid in het dorp en de omliggende dorpen. Daarom kijken we met de kinderen naar wat er speelt in de wereld om ons heen. Dit geven we vorm door middel van de volgende punten:

  • Een sterke ouderbetrokkenheid
  • Werken met De Vreedzame school
  • Een compleet aanbod voor alle vakgebieden
  • Opbrengst- en handelingsgericht werken
  • Een professioneel team
  • Zorgen voor effectief onderwijs
  • Een bewuste onderwijs inrichting
  • Begeleiden op weg naar zelfstandigheid
  • Zichtbaar zijn in de schoolomgeving
  • Leerlingenparticipatie d.m.v. de leeringenraad


Open Christelijke basisschool

CBS De Wieken is een open Christelijke basisschool. Respect voor elkaars geloof en elkaars mening is hierin belangrijk. We zaaien, maar hoeven niet te oogsten. Hiermee willen we kenbaar maken dat iedereen mee doet met de onderdelen van de godsdienstles, maar dat het goed is dat je zelf bepaalt wat je met de opgedane informatie over de verhalen en liederen doet. We hebben respect voor iedereen die op onze school zit, of je nu wel of geen christelijk geloof of christelijke achtergrond hebt.

We laten de kinderen kennis maken met Bijbelverhalen, bidden met de kinderen en zingen christelijke liederen. Dit doen we met behulp van de methode Trefwoord. We vinden het belangrijk om met elkaar te vieren: het Kerst- en het Paasfeest worden gevierd met elkaar: leerlingen, ouders en leerkrachten.

We begeleiden en ondersteunen de kinderen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. We voeren gesprekken met kinderen en hierdoor koppelen we de boodschap uit Bijbelverhalen en verhalen van mensen die wegwijzend zijn in respect en vredevolle omgang met elkaar, aan het leven van elke dag.

 

We zorgen goed voor uw kind

Een kind brengt een lange en belangrijke periode van zijn leven door op een basisschool. U brengt uw kind in vertrouwen naar de school toe. Het gebeurt dat een kind moeite heeft met leren of dat een kind juist meer uitdaging nodig heeft. We bieden uw kind zorg op maat. Dit betekent dat we de ontwikkeling van uw kind goed volgen, regelmatig met u in gesprek gaan over de ontwikkelingen van uw kind en als het nodig is tijdig aan de bel trekken als uw kind een speciale onderwijsbehoefte. Samen met u bekijken we wat uw kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen en stemmen we af wat wij als school doen en wat u thuis kunt doen. Dit noemen we handelingsgericht werken.